nav

Vasagatan 7, Stockholm

Användningsavtal

Detta Användaravtal reglerar de rättsliga relationerna mellan webbplatsadministrationen och webbplatsanvändaren i förhållande till användningen av webbplatsen och materialet som publiceras på den. 1. terminologitjänster-webbplatsadministrationstjänster, inklusive de som tillhandahålls gratis, information om vilken som anges på webbplatsen . 2. Allmänna bestämmelser 2.1. Användningen av webbplatsen och materialet som publiceras på den styrs av bestämmelserna i detta Användaravtal, liksom andra dokument som reglerar webbplatsens funktion. 2.2. Användaren följer detta Användaravtal omedelbart efter åtkomst till webbplatsen och dess innehåll. 2.4. användningen av webbplatsen är endast möjlig i enlighet med villkoren i användaravtalet. Användaren åtar sig att sluta använda webbplatsen Vid oenighet med villkoren i detta Användaravtal, liksom andra dokument som reglerar webbplatsens funktion. 2.5. webbplatsadministrationen tillhandahåller gratis tjänster som anges i Avsnitt 7 i detta Användaravtal. Förfarandet för att tillhandahålla gratis tjänster anges i detta Användaravtal. 3. rättigheter och skyldigheter för användaren och webbplatsadministrationen 3.1. användaren har rätt att: använda webbplatsen för personliga ändamål på något sätt i enlighet med dessa användarvillkor, liksom andra dokument som reglerar webbplatsens funktion. Användaren är förbjuden att använda webbplatsen för kommersiella ändamål; lämnar kommentarer och meddelanden på webbplatsen självständigt studerar utbildningsmaterial på webbplatsen och använder dem för personliga behov; ange din e-postadress, namn, telefonnummer i formulären på Webbplatsen, samt ge ditt samtycke till att få gratis tjänster från webbplatsadministrationen, som består i att ta emot brev från webbplatsadministrationen med olika uppgifter, inklusive om annonseringens Art; 3.2. användaren är skyldig att: använda webbplatsen på ett sådant sätt att den inte bryter mot detta Användaravtal, liksom andra dokument som reglerar webbplatsens funktion respektera rättigheter och friheter för tredje part som finns på dess territorium.; respektera upphovsrätten till webbplatsadministrationen, liksom tredje part vars verk publiceras på webbplatsen. 3.3. användaren samtycker till att materialet på webbplatsen eller någon del av dem kan åtföljas av reklam. 3.4. användaren är fullt ansvarig för sina egna handlingar och passivitet när du använder webbplatsen. 3.5. administrationen har rätt att: ändra villkoren i detta Användaravtal; moderera innehållet som publiceras av användare på Webbplatsen, samt ta bort innehåll, kommentarer, meddelanden utan att förklara orsakerna.; att fastställa begränsningar för användningen av webbplatsen när som helst efter eget gottfinnande; att utföra förebyggande arbete på platsen med en tillfällig avstängning av webbplatsen utan att meddela användarna; samla på webbplatsen via prenumerationsblanketten till e-postadresserna (samt namn, telefonnummer) för användare som endast används för att tillhandahålla gratis tjänster till webbplatsadministrationen, nämligen för att distribuera information om webbplatsnyheterna, nya produkter och tjänster, kampanjer, reklam och annan användbar information från webbplatsadministrationen eller webbplatsadministrationspartnerna.; att tillhandahålla gratis tjänster till användare, nämligen att skicka information om webbplatsnyheterna, nya produkter och tjänster, specialerbjudanden, reklam, annan användbar information från webbplatsadministrationen, säljaren eller partnerna i webbplatsadministrationen baserat på de e-postadresser som användarna tillhandahåller; 3.6. att ta emot gratis tjänster från webbplatsadministrationen, nämligen att ta emot brev med sändlistor från webbplatsadministrationen, är frivilligt. Användaren kan när som helst avregistrera sig från att ta emot e-post genom att klicka på länken avregistrera som anges i varje mottagen e-post. I det här fallet raderas användarens e-postadress automatiskt från sändlistan för webbplatsadministrationen. Tillhandahållandet av gratis webbplatsadministrationstjänster till användaren avslutas. 3.7. Användaren är förbjuden att vidta åtgärder som syftar till att störa den normala driften av webbplatsen. 3.8. webbplatsadministrationen garanterar inte att servern där webbplatsen är värd är fri från fel och datavirus. Webbplatsadministrationen bär inget ansvar om användningen av webbplatsen ledde till förlust av data eller skada på användarens utrustning. 3.9. Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Webbplatsadministrationen bär inget ansvar för webbplatsernas tillgänglighet, informationen på dem samt för de negativa konsekvenserna i samband med användarens besök och användning av andra webbplatser, länkar till vilka publiceras på webbplatsen. 4. Meddelanden och kommentarer på webbplatsen 4.1. Användare har möjlighet att lämna meddelanden och kommentarer på webbplatsen med hjälp av speciella formulär som publiceras på webbplatsen. Användarinlägg och kommentarer kan innehålla åsikter och uttalanden om fakta. 4.2. meddelanden publiceras inte på webbplatsen. 4.3. kommentarer publiceras på webbplatsen efter godkännande av webbplatsadministrationen. 4.4. användaren är fullt ansvarig för innehållet och formen av den information som han distribuerar i meddelanden och kommentarer. Användaren garanterar att hans meddelanden och kommentarer innehåller tillförlitlig information och uppfyller kraven i detta Användaravtal. 4.5. om användarens meddelande eller kommentar är föremål för upphovsrätt eller innehåller det, genom att skicka ett sådant meddelande, tillåter användaren webbplatsadministrationen att använda den på något sätt, inklusive genom reproduktion, distribution, översättning, offentliga prestationer, Offentlig placering, kommunikation i luften och 4.6. Det är förbjudet att lämna meddelanden och kommentarer på webbplatsen som innehåller: - förtal och förolämpning, felaktig information; - offensiv eller obscent information — - sekretessinformation, personuppgifter från tredje part, personliga och familjehemligheter; - statshemligheter , annan konfidentiell information; - blasfemi; - formulering av extremistisk natur; - kräver upplopp, deltagande i massdemonstrationer som hålls i strid med den etablerade ordningen.; - reklam, kommersiella erbjudanden, länkar till andra webbplatser, propagandamaterial, förutom fall då placeringen av sådan information erhölls med samtycke från webbplatsadministrationen. - spam och trolling. 4.7. webbplatsen förbjuder meddelanden och kommentarer som bryter mot tredje parts immateriella rättigheter. 4.8. webbplatsadministrationen har rätt att ta bort publicerade kommentarer och meddelanden efter eget gottfinnande utan att förklara orsakerna. 5. Ägande 5.1. Den exklusiva rätten till webbplatsens namn, till webbplatsens innehåll, inklusive artiklar, grafik, annat material och verk som publiceras på webbplatsen, tillhör webbplatsadministrationen. 5.2. den exklusiva rätten till webbplatsen som ett datorprogram för elementen i dess design tillhör webbplatsadministrationen. 5.3. All användning av webbplatsens namn är förbjudet. 5.4. det är förbjudet att använda verk och material som publiceras på webbplatsen för kommersiella ändamål, reproduktion och distribution på något sätt, inklusive på Internet, Offentlig placering, kommunikation till allmänheten, kopiering (helt och delvis), översättning, modifiering, förutom i fall då webbplatsadministrationen ger uttryckligt tillstånd för sådana åtgärder. 5.5. för att få samtycke till användningen av de verk och material som publiceras på webbplatsen måste du kontakta webbplatsadministrationen via e-post . 5.6. Nytryck av artiklar som publiceras på webbplatsen är tillåtet av webbplatsadministrationen med en obligatorisk hyperlänk till den ursprungliga källan i form av en aktiv länk som inte är stängd för indexering av sökmotorer. 5.7. hänvisningar till artiklar för vetenskapliga, polemiska, kritiska, informativa, pedagogiska ändamål, i den utsträckning som motiveras av syftet med citatet, är möjliga förutsatt att de villkor som anges i klausul 5.6. användaravtalet är uppfyllt. 6. Registrering 6.1. För att få tillgång till ett personligt konto måste användaren slutföra registreringsproceduren på webbplatsen i enlighet med detta Användaravtal. 6.2. användaren, genom att skicka en e - postadress, tillhandahåller webbplatsadministrationen med sina uppgifter som är nödvändiga för att skapa ett personligt konto, nämligen:-e-postadress-efternamn, förnamn. 6.3. vid registrering måste användaren ange sin giltiga e-postadress. 6.4. Webbplatsadministrationen skapar en användares personliga konto i en särskild del av webbplatsen, som självständigt genererar en unik och pålitlig inloggning och lösenord. Användarnamn och lösenord skickas till den e-postadress som anges i registreringsansökan. 6.4. vid registrering på webbplatsen samtycker användaren till att: - villkoren i användaravtalet - samtycker till villkoren i sekretesspolicyn och samtycker till behandlingen av personuppgifter som är tillgängliga för administrationen av webbplatsen. 6.5.Ett unikt konto och ett personligt konto skapas för varje användare som registrerar sig på webbplatsen. 6.6. den registrerade användaren går in i sitt personliga konto genom att ange sidan . 6.7. om auktorisering inte är möjlig har den registrerade användaren rätt att kontakta webbplatsadministrationen via e-post . 6.8. metoderna för registrering, godkännande och återställande av tillgång till det personliga kontot kan ändras, avbrytas eller kompletteras av webbplatsadministrationen ensidigt. 6.9. Den registrerade användaren åtar sig att omedelbart meddela webbplatsadministrationen om obehörig användning av sitt personliga konto av tredje part. 7. Webbplats Administration Tjänster 7.1. Webbplatsadministrationen ger användarna följande kostnadsfria tjänster: - tillgång till offentligt tillgänglig information som publiceras på webbplatsen och kräver inte ytterligare åtkomstnivåer ; - gratis samråd via telefon eller Skype i upp till 15 minuter om informationslagstiftningsfrågor; - samråd på platsförfrågningar (via formulär); - publicering av användarrecensioner på webbplatsen; - svar från webbplatsadministrationen till meddelanden, användarkommentarer kvar på webbplatsen i särskilda formulär 8. Tvistlösning, klagomålsförfarande 8.1. webbplatsadministrationen gör allt för att förhindra kränkningar av någons rättigheter på webbplatsen. 8.2. om någon person tror att webbplatsadministrationen har brutit mot sina rättigheter på något sätt kan han kontakta webbplatsadministrationen via e-post . att lösa konflikten på ett pre-trial sätt. 8.3. fordran måste skickas i digitaliserad form med undertecknandet av den person som tror att hans rättigheter har kränkts eller hans representant via e-post .. 8.4. Följande information måste anges i fordran : - vilka rättigheter kränktes; - information om en person som anser att hans rättigheter har kränkts (namn och passdata - för en individ, uppgifter om en juridisk person); - information om representanten, om fordran är undertecknad av representanten (fullständigt namn, skannad kopia av fullmakten; för chefen för den juridiska personen-en skannad kopia av ordern/protokollet om utnämning);-i vilka åtgärder webbplatsadministrationen uttryckte en kränkning av representantens rättigheter (fullständigt namn, skannad kopia av fullmakten).; - sidan på webbplatsen där sökanden anser att arbetet är beläget, de rättigheter som sökanden anser att rättigheterna har kränkts (om fordran är relaterad till upphovsrättsintrång); - kontaktinformation för kommunikation (telefon, e - postadress); - datum och underskrift av sökanden eller hans representant. 9. Slutbestämmelser 9.1. Användaravtalet träder i kraft från publiceringstillfället och gäller tills det återkallas av webbplatsadministrationen. 9.2. Webbplatsadministrationen har rätt att göra ändringar och tillägg till villkoren i Användaravtalet eller avbryta användaravtalet när som helst efter eget gottfinnande.