nav

Vasagatan 7, Stockholm

Politik sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy för personlig information (nedan kallad "policyn") gäller för all information som internetresursen kan få om användaren (nedan kallad "användaren") när användaren går igenom registreringsförfarandet, lägger till recensioner, lägger till svar, skickar meddelanden via feedbackformuläret och använder alla tjänster på webbplatsen (nedan kallad "tjänster"). Användningen av Tjänsterna innebär användarens ovillkorliga samtycke till denna Policy och villkoren för behandling av hans personliga information som anges i den. Vid oenighet med dessa villkor måste användaren avstå från att använda Tjänsterna. Denna Policy gäller endast information som behandlas i arbetet med att arbeta med resursen. 1. Personlig information om användare som behandlas av resursen. I denna Policy avses med "användarens personuppgifter" följande uppgifter: 1.1 personlig information som användaren tillhandahåller om sig själv, inklusive följande personuppgifter för användaren: förnamn, efternamn, patronymic; e-postadress; ankomstort (stad, by); 1.2 Information som automatiskt överförs till resursen under användningen med hjälp av det program som är installerat på användarens enhet, inklusive: IP-adress; cookie-data; information om hänvisaren till användarens webbläsare (adressen till föregående sida) verifierar inte riktigheten i den personliga information som tillhandahålls av användaren och kan inte bedöma hans juridiska kapacitet. Vi antar dock att användaren ger tillförlitlig personlig information och håller den uppdaterad. 2. Syftet med att samla in användarens personliga information resursen samlar in och lagrar endast den personliga information som är nödvändig för tillhandahållande av tjänster. Resursanvändarens personuppgifter behandlas för följande ändamål: 2.1 identifiering av användaren under registrering; 2. 2 identifiering av användaren när du lägger till recensioner, svar på recensioner eller kommentarer; 2.3 kommunikation med användaren, inklusive att skicka e-postmeddelanden och meddelanden till användaren om resursens funktion, information som besökaren publicerade på Webbplatsen, samt bearbetningsförfrågningar och förfrågningar från användaren. 2.4 genomföra undersökningar och rösta om personlighetsfrämmande data. 3. Metoder för behandling av användarens personuppgifter och villkor för dess överföring till tredje part 3.1 med avseende på användarens personuppgifter upprätthålls dess sekretess, förutom i fall då användaren frivilligt tillhandahåller information om sig själv för allmän tillgång till ett obegränsat antal personer.3.2 resursen har rätt att överföra användarens personliga information till tredje part om användaren har samtyckt till sådana åtgärder. 3.3 resursen har rätt att överföra användarens personliga information till tredje part endast på grund av och i enlighet med det förfarande som fastställs i lag. 3.4 användarens personuppgifter får överföras till auktoriserade statliga organ endast av skäl och i enlighet med det förfarande som fastställs i lag. 3. 5 resursen vidtar nödvändiga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda användarens personliga information från obehörig eller oavsiktlig åtkomst, förstörelse, modifiering, blockering, kopiering, distribution samt från andra olagliga handlingar från tredje part.4. Ändra och ta bort personuppgifter, obligatorisk datalagring 4.1. Användaren kan ändra (uppdatera, komplettera) den personliga information som han tillhandahåller när som helst genom att använda funktionen för personlig dataredigering i användarens personliga konto eller genom att kontakta supporttjänsten. service via feedbackformuläret 4. 2 användaren kan också ta bort den personliga information som lämnats till honom genom att kontakta supporttjänsten via feedbackformuläret 4.3. De rättigheter som anges i punkterna 4.1. och 4.2. Denna Policy kan begränsas i enlighet med kraven i lagstiftningen. I synnerhet kan sådana begränsningar föreskriva resursens skyldighet att spara informationen som ändrats eller raderats av användaren under den period som fastställs i lag.